Tình hình xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 9 tháng đầu năm 2021

Bản tin Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 9 tháng đầu năm 2021 là sản phẩm của Nhóm nghiên cứu của VIFOREST, FPA Bình Định, HAWA, BIFA và tổ chức Forest Trends. Nguồn thông tin trong Bản tin được Nhóm tính toán dựa trên các dữ liệu thống kê xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan Việt Nam.

Kim ngạch xuất khẩu

Trong 9 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam đạt 10,76 tỷ USD tăng 30,5% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên trong tháng 9 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kim ngạch xuất khẩu của ngành chỉ đạt 691,49 triệu USD giảm 14,1% so với tháng 8/2021 và giảm 38,3% so với tháng 9/2020.  

Các mặt hàng xuất khẩu

Trong 9 tháng đầu năm 2021, 6 nhóm mặt có giá trị xuất cao chiếm tới 94% tổng kim ngạch xuất của ngành là đồ gỗ (chiếm 45%), ghế ngồi (25%); Dăm gỗ (12%), gỗ dán/gỗ ghép (7%); viên nén (3%) và ván bóc (1%), cụ thể:

  • Đồ gỗ: đạt 4,83 tỷ USD, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2020. Trong tháng 9/2021, giá trị xuất khẩu đồ gỗ chỉ đạt 209,62 triệu USD, giảm 27,3% so với tháng 8/2021.
  • Ghế ngồi: đạt 2,68 tỷ USD, tăng 55,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong tháng 9/2021 giá trị xuất khẩu mặt hàng này đạt 154,43 triệu USD, giảm 13,3% so với tháng 8/2021.
  • Dăm gỗ: xuất 10,49 triệu tấn, đạt 1,33 tỷ USD, tăng 19,4% về lượng và 16,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Trong tháng 9/2021, mặt hàng này đạt 1,02 triệu tấn, tương đương 131,73 triệu USD, tăng 6,6% về lượng và giá trị so với tháng trước đó.
  • Viên nén: xuất 2,63 triệu tấn, đạt 299,60 triệu USD, tăng 18,3% về lượng và 23% về giá trị. Trong tháng 9/2021, mặt hàng này đạt 220,22 nghìn tấn, tương đương 27,08 triệu USD, giảm 16,9% về lượng và 13,5% về giá trị so với tháng 8/2021.
  • Gỗ dán, gỗ ghép: Đạt 2,05 triệu m3, tương đương 760,53 triệu USD, tăng 38,0% về lượng và 49,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Trong tháng 9 năm 2021, xuất khẩu mặt hàng này đạt 243,25 nghìn m3, tương đương 88,62 triệu USD, giảm 8,8% về lượng và 12,6% về giá trị so với tháng 8/2021.
  • Ván bóc: Đạt 1,579 triệu m3, tương đương 151,65 triêu USD, tăng 298,8% về lượng và 173% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Trong tháng 9/2021, xuất khẩu ván bóc đạt 189,59 nghìn m3, tương đương 18,41 triệu USD, tăng 7,3% về lượng và 15,7% về giá trị so với tháng 8/2021.

Thị trường xuất khẩu

Xuất khẩu G&SPG của Việt Nam sang các thị trường chính trong 9 tháng đầu năm 2021 tăng trưởng tương đối cao. Giá trị xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt 6,50 tỷ USD, tăng 40,5% so với cùng kỳ 2020. Các thị trường tiếp theo gồm: Trung Quốc đạt 1,13 tỷ USD, tăng 23,4%;  Nhật Bản đạt 1,01 tỷ USD, tăng 11,7%; EU đạt 438,3 triệu USD, tăng 22,3%; Hàn Quốc đạt 650,1 triệu USD, tăng 10,7%; Anh đạt 193,44 triệu USD, tăng 23,9%; Canada đạt 174,75 triệu USD, tăng 21,3%; Úc đạt 110,61 triệu USD, tăng 3,3%. Tuy nhiên, trong tháng 9/2021, giá trị xuất khẩu G&SPG giảm, đặc biệt là tại các thị trường trọng điểm. Cụ thể, giá trị xuất sang thị trường  Mỹ, Hàn Quốc, Anh, Canada giảm mạnh so với tháng 8/2021, lần lượt ở mức 22,4%, 28%, 18,3%, 22,3%. Ở các thị trường còn lại như Trung Quốc, Nhật, EU và Úc có mức độ tăng trưởng dương, lần lượt ở các mức 10,7%, 6,9%, 4,1%, và 0.9%.