Sự kiện

Cập nhật các sự kiện, chương trình hoạt động trong cộng đồng doanh nghiệp ngành Gỗ & TCMN hướng đến mục tiêu chống dịch, an sinh và phục hồi.

Kết quả khảo sát

Dựa theo kết quả khảo sát từ 209 doanh nghiệp hội viên ngày 3-6/8/2021

0
Doanh nghiệp ngưng hoạt động
0
Công nhân còn làm việc
0
Công nhân bị mất việc