WEBINAR: Chuỗi cung ứng Gỗ nguyên liệu cho chiến lược phục hồi ngành công nghiệp Gỗ sau COVID-19

Thời gian vừa qua các hoạt động giãn cách nhằm kiểm soát dịch COVID 19 đã có những tác động rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành. Nhiều tín hiệu cho thấy từ nay đến cuối năm tiếp cận với các nguồn vắc xin sẽ được tăng cường và dịch bệnh sẽ được kiểm soát. Chính phủ cũng đã thay đổi cách tiếp cận trong phòng chống dịch, từ việc diệt dịch sang phương pháp sống chung với dịch.

Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp trong ngành cần chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình và đưa ra lộ trình nhằm phát triển trong tương lai. Lộ trình này cần bao hàm các khía cạnh như lao động, công nghệ, thị trường, sản phẩm và bao gồm một hợp phần quan trọng là chuẩn bị nguyên liệu gỗ đầu vào cho sản xuất.

 • Mục tiêu của hội thảo:
  • Đánh giá thực trạng nguồn cung gỗ nguyên liệu đầu vào cho ngành hiện nay, bao gồm cả nguồn cung nhập khẩu và nguồn trong nước.
  • Đánh giá xu hướng thay đổi về lượng cung và giá cả của các nguồn cung này trong tương lai
  • Thảo luận về các biện pháp nhằm chủ động nguồn cung gỗ nguyên liệu đầu vào cho các DN trong ngành trong thời gian tới
 • Thời gian: 19:00 – 21:00 ngày 24/09/2021
 • Hình thức: Tham dự trực tuyến trên nền tảng ZOOM
 • Tổ chức bởi: FOREST TRENDS, VIFOREST, HAWA, FBA Bình Định, DOWA, BIFA
 • Ngôn ngữ: Anh – Việt
 • Khách mời:
  • Bộ Nông Nghiệp & PTNN, Tổng Cục Lâm Nghiệp, cục chế biến và Viện chính sách chiến lược
  • Bộ Công Thương, Vụ Đa Biên, Vụ Xuất Khập khẩu
  • Doanh nghiệp sản xuất, Doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu gỗ
  • Hiệp Hội, đối tác
  • Cơ quan truyền thông

Doanh nghiệp tham dự, vui lòng đăng ký tại link: https://b24-u088jt.bitrix24.site/chuoicungung/