Tọa đàm trực tuyến “CHỐNG DỊCH, AN SINH & PHỤC HỒI”

Xây dựng chiến lược cho ngành Gỗ & TCMN trong đại dịch COVID19

–         Vào lúc 19:00 ngày 20/8/2021

–         Hình thức: Online trên nền tảng Zoom

–         Đối tượng tham dự: Cấp lãnh đạo các doanh nghiệp ngành Gỗ, TCMN & ngành thương mại, dịch vụ phụ trợ

Nội dung:

–    Mô hình dịch tễ & dự báo xu hướng

–    Chiến lược chống dịch, an sinh & phục hồi kinh tế cho ngành

–    Đề xuất mô hình SXKD, chuỗi cung ứng Xanh

Khách mời:

–         Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP

–         Ông Phạm Phú Ngọc Trai – Chuyên gia kinh tế, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế chính phủ

–         Ông Vũ Thành Tự Anh – Thành viên Tổ tư vấn Kinh tế chính phủ

–         Ông Tô Xuân Phúc – Tổ chức Forest Trends

–         Ông Phạm Xuân Tiến – Chuyên gia công ty tư vấn Trần Đình Cửu

–         Thành viên Ban chấp hành HAWA và lãnh đạo các doanh nghiệp thành viên

Điều phối thảo luận: Ông Nguyễn Chánh Phương – Phó chủ tịch HAWA